ฮอกไกโด

 

HOKKAIDOWINTER SKI (5D3N) สายการบิน NOK SCOOT

(XW) HOKKAIDO คึกคัก ครุคริ

ราคาเริ่มต้น 23,999.- บาท เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

วันที่ 3 : ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท - นั่งชิงช้าสวรรค์

วันที่ 4 : อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – JR TOWER  - ช้อปปิ้งถนนทานุโคจิ

วันที่ 5 : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

               

 

 

HOKKAIDOWINTER SKI (6วัน4คืน) สายการบิน NOK SCOOT

(XW) HOKKAIDO หรูหราพารากอน 

ราคาเริ่มต้น 25,999.- บาท เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

วันที่ 3 : ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท

วันที่ 4 : เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – สวนหมีโชวะ –   กระเช้าอุสุซัง – ถนนทานุกิโคจิ – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร

วันที่ 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

               

 

 

HOKKAIDOFULL DAY (5วัน3คืน) สายการบิน AIR ASIA X

(XJ) HOKKAIDO SUPER SWEET 

ราคาเริ่มต้น 29,999.- บาท เดินทาง 1/5/8/12/19/22/29 เมษายน 2563

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : ฮอกไกโด - ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกีรีสอร์ท  – อิออนมอล์

วันที่ 3 :คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม -ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท

วันที่ 4 : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย -ย่านเก่า ทานุกิโคจิ-NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER

วันที่ 5 : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

 

               

 

 

 

HOKKAIDOWINTER SKI (5วัน3คืน) สายการบิน AIR ASIA X

(XJ) HOKKAIDO ระฆังแห่งรัก

ราคาเริ่มต้น 24,999.- บาท เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – อิออน มอลล์

วันที่ 3 : ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า – ช๊อปปิ๊งถนนทานุโคจิ - นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร

วันที่ 4 : คิโรโระ รีสอร์ท ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – มิตซุย เอ้าท์เลต

วันที่ 5 : สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

 

               

 

 

HOKKAIDO NOBORIBETSU (5วัน3คืน) สายการบิน THAI AIRWAYS

(TG) HOKKAIDO FANTASTIC PREMIUM

ราคาเริ่มต้น 39,900.- บาท เดินทาง 26-30  มีนาคม 2563 และ 1-5 / 17-21 เมษายน 2563

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (-/-/-)

วันที่ 2 : ฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีโชวะ (-/L/D)

วันที่ 3 : คิโรโระรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี (B/L/-)

วันที่ 4 : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – อุทยานโมอาย – เอาท์เล็ต   (B/L/-)

วันที่ 5 : สนามบินชิโตเสะ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ    (B/-/-)

 

               

 

Visitors: 132,986